Terug Naar Intensieve cursussen

Bewegen als sensomotorische en cognitieve informatieverwerking in functie van ADL - Heidi Lemmens

  • Mail
Duur 2 dagen Start 05/10/2018 Uiterste inschrijvingsdatum 05/10/2018
Prijs € 395 Artikelnummer IC_PER18
Docenten Heidi Lemmens
Adres Campus UZ Gent, C.Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan), gebouw B3, 5e verdieping leslokaal 5.28

Cursusdata:  vrijdag 05/10/2018 en vrijdag 19/10/2018

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld. Adres: Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, gebouw B3

Een hele dag cursus omvat ook 2 koffiepauzes en een lunch.

Inhoud

Autonomie wordt in sterke mate bepaald door de algemene mobiliteit: zich verplaatsen in kleine ruimten, bukken en reiken, het transporteren van voorwerpen, …

Maar het is méér dan dat.

Sensomotorische input, functionele bewegingen én het cognitieve aspect zijn het fundament waarop het uitvoeren van dagelijkse activiteiten plaatsvindt. Het is ons immers bekend dat activiteiten van het dagelijks leven een complex gebeuren is, waarbij problemen op talrijke gebieden kunnen voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn: noodzakelijke meerinspanning, gewoontegetrouw maar foutief bewegen, verminderd evenwicht, cognitieve dysfuncties.

Spierversterkend trainen leidt bijgevolg niet automatisch tot een verbetering van ADL-niveau. Net zomin leidt het trainen van ADL-taken niet automatisch tot een grotere autonomie. Wil je meer effectiviteit uit je therapie halen, moet je cliënt hetgeen hij in de therapie heeft geleerd als vanzelf toepassen in zijn dagelijks leven. Bovendien, wanneer je een verandering in het dagelijks activiteitenpatroon kan bewerkstelligen, blijven de effecten van het trainen veel langer behouden.

Dag 1: Somatosensibele informatieverwerking, uitgangspunt voor kwaliteitsvolle bewegingen

Dag 2: Functionele (basis)bewegingen voor een verbetering in de dagelijks activiteiten

Nota: Deze benadering kan worden toegepast bij cliënten met lichte cognitieve problemen, maar is niet geschikt bij dementie of zware cognitieve problemen.

 

Recente artikels / bronvermelding:

  • http://www.medizinfo.de/pflege/konzepte/perfetti.shtml
  • Functionele Training Ouderen; Verkorte handleiding; TNO-rapport; KvL/B&G 2008.076
  • Advies over het behoud van de zelfredzaamheid van ouderen ; Een oefenprogramma gericht op functionele training en valpreventie; Joran van Leussen