Terug Naar Intensieve cursussen

Directe toegang kinesitherapie 2018-Frederick Lanszweert

  • Mail
Duur 1 dag Start 25/09/2018 Uiterste inschrijvingsdatum 26/09/2018
Prijs € 95 Artikelnummer IC_DTF18
Docenten Frederick Lanszweert
Adres Campus UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan), gebouw B3

Cursusdata: dinsdag 25 september 2018
Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld. Een hele dag cursus omvat ook 2 koffiepauzes en een lunch.

Adres: Campus UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan), gebouw B3

Let op: deze cursus is niet geaccrediteerd.

Inhoud

De directe toegang tot de fysiotherapie bestaat reeds een aantal jaar in Nederland, en het advies tot directe toegang in België werd in 2015 ook goedgekeurd door de Federale Raad Kinesitherapie.

Het doelpubliek voor deze cursus is tweeërlei: Enerzijds richt deze cursus zich op kinesitherapeuten of studenten kinesitherapie die in Nederland aan de slag willen als kinesitherapeut waar het volgen van een cursus directe toegang kinesitherapie een noodzaak is. Anderzijds wil deze cursus ook de kinesitherapeuten  klaarstomen om aan de slag te gaan met directe toegang, eens dit in België effectief een feit is.

De cursus heeft als doel de deelnemer in staat te stellen op een professionele wijze een screening uit te voeren bij een cliënt/patiënt. Dit gebeurt door het stellen van een indicatie voor het fysio-/ kinesitherapeutisch diagnostisch proces op basis van een “pluis/niet-pluis” besluit.

Aan de hand van hoor- en responsiecolleges en werkvormen in kleine groepen moet de cursist op het einde van de dag in staat zijn om:

-       in 10-15 minuten een (voorlopige) indicatie (‘pluis’) of contra-indicatie (niet-pluis) te stellen voor fysiotherapie/kinesitherapie bij patiënten die direct toegang kiezen bij de fysiotherapie/ kinesitherapeut

-       over indicaties dan wel contra-indicaties op zowel mondelinge als schriftelijke wijze te communiceren over patiënten, die directe toegankelijkheid hebben gekozen, met huisartsen;

-       de procedure van directe toegankelijkheid en indicatiestelling dan wel contra-indicatiestelling voor fysiotherapie/kinesitherapie uit te leggen aan de patiënt die directe toegankelijkheid kiest bij de fysiotherapeut/kinesitherapeut;

-       de procedure van directe toegankelijkheid en indicatiestelling dan wel contra-indicatiestelling voor verdere fysiotherapeutische/kinesitherapeutische diagnostiek toe te passen