Terug Naar Intensieve cursussen

Systematische klinische ganganalyse en trainingsopbouw bij orthopedische en neurologische gangafwijkingen-Dhr. Dominiek Beckers en Dhr. Jos Deckers

 • Mail
Duur 3 dagen / 18 uren Start 25/09/2020 Uiterste inschrijvingsdatum 25/09/2020
Prijs € 520 Artikelnummer IC_GLT20
Docenten Dominiek Beckers [NLD]
Adres Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan) Gebouw B3, 2de verdieping ,practicum 5, (op 06/3 lok. 2.3 en 2.4)
Deze Cursus is Volzet

Cursus Data: vrijdag 6 maart, zaterdag 7 maart en vrijdag 25 september 2020

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Locatie: Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan) Gebouw B3, 2de verdieping ,practicum 2.1 (op 06/3 lok. 2.3 en 2.4)

 

Systematische klinische ganganalyse en trainingsopbouw bij orthopedische en neurologische gangafwijkingen

Doelgroep: zorgverleners die in hun patiëntgebonden werk geconfronteerd worden met gangafwijkingen : kinesitherapeuten, ergotherapeuten en artsen die op een adequate manier aan deze gangafwijkingen iets willen doen d.m.v. een gerichte analyse en hierop gebaseerd behandelplan.

 

Doelstellingen: na deze cursus is de deelnemer in staat om:

 • de verschillende fasen in de normale gangcyclus te onderkennen
 • een correcte ganganalyse te maken, gerelateerd aan de normale gangcyclus
 • relaties te leggen tussen aandoening en gangafwijkingen
 • de gangafwijkingen juist te benoemen, gekoppeld aan de juiste plaats in de gangcyclus
 • met effectieve facilitatietechnieken correcties aan te brengen bij een foutief gangpatroon
 • een gericht behandelplan op te stellen en een correcte gangtraining te geven

 

Inhoud:  in deze intensieve, driedaagse cursus komen o.m. volgende topics aan bod :

 • opfrissing van (kinematica en biomechanica van) de gangcyclus en normaalgang
 • ganganalyse in theorie en praktijk
 • pathologische gangpatronen uit orthopedie en neurologie
 • motorische leerprocessen en opbouw van de gangtraining
 • facilitatietechnieken: theorie en praktijk, zowel probleemgericht als uit NDT en PNF
 • beïnvloeding van het gangpatroon d.m.v. schoenaanpassingen, gebruik van orthese of prothese en/of loophulpmiddelen

 

Werkwijze: theorie (met presentaties en videocasuïstiek) en praktijk wisselen elkaar af (met klemtoon op de praktijk). De cursist leert gerichte analyses maken a.h.v. een analyseformulier en een behandelplan opstellen. Oefenen gebeurt met elkaar en aan de hand van (video- en life-) casuïstiek uit de algemene orthopedie en neurologie. Op elke cursusdag zullen er patiënten aanwezig zijn, dit in samenwerking met het Centrum voor Lokomotorische en Neurologische Revalidatie van het UZ Gent. Dit maakt het mogelijk voor de cursisten om “life” en in kleine groepen het observeren en analyseren van het gangpatroon, alsook het opstellen van een doelgericht behandelplan te oefenen.  Zowel tijdens de theorie als de praktijk wordt ruimte voorzien voor interactie en vragen.

 

Data:  vrijdag 6 maart, zaterdag 7 maart en vrijdag 3 april, telkens van 9.00 tot 17.00

 

Locatie :Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan) Gebouw B3, tweede verdieping (2B3), praktijklokaal 5

Docenten: Dhr. Dominiek Beckers en dhr. Jos Deckers zijn kinesitherapeuten in het Revalidatiecentrum Hoensbroek (NL) en auteurs van het boek ‘Ganganalyse en looptraining voor de paramedicus’ -2017  Bohn Stafleu Van Loghum. Beiden hebben jarenlange ervaring met zowel orthopedische als neurologische revalidatiepatiënten. Dominiek is expert in het PNF-concept en verzorgde hierover al verschillende cursussen bij het IPVK.