Terug Naar Intensieve cursussen

Hamstringblessures: preventie en revalidatie - Dr. Joke Schuermans

  • Mail
Duur 1 dag / 6 lesuren Start 14/11/2019 Uiterste inschrijvingsdatum 15/11/2019
Prijs € 230 Artikelnummer IC_HSL19
Docenten
Adres Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan) Gebouw B3, practicum 5

Cursusdatum:14/11/2019

Deze cursus gaat door van 9.00uur tot 16.00uur.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 40% korting.

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Locatie: Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan) Gebouw B3, practicum 5

 

Inhoud

Deze cursus behandelt alle noodzakelijke aspecten aangaande de evidence based preventie en revalidatie van sport-gerelateerde hamstring blessures. Zowel het preventieve luik als de revalidatie worden diepgaand uitgewerkt en overlopen. Hierbij wordt aangevangen met de evaluatie van het blessure-risico in de niet gekwetste atleet, om op basis van deze resultaten blessurepreventief trainingsmateriaal aan te reiken en nadien ook de evidence based en tijd- en criteria-contingente aanpak binnen revalidatie na blessure te bespreken.Tot slot worden tevens de essentiële return-to -sport screening en richtlijnen besproken. In de voormiddag zal de baseline screening in het primair blessure preventief luik besproken worden, waarna een aantal cruciale aspecten van preventieve training (proefondervindelijk) zullen worden meegegeven. In de namiddag leggen we de focus op revalidatie en secundaire blessurepreventie.

 

Docent: Dr. Joke Schuermans

Dr. Joke Schuermans behaalde haar PhD in health sciences in 2016, waarbinnen ze zich verder in de revalidatiewetenschappen bekwaamde door haar doctoraal onderzoek toe te spitsen op hamstringblessurerisico detectie bij mannelijke voetbalspelers. Hierna bleef ze academisch actief binnen een postdoctorale onderzoekslijn dewelke zich toespitst op de blessure- en prestatiedeterminanten binnen het (recreatief) baanwielrennen, met specifieke focus op de rol van lumbopelviene houdings- en bewegingscontrole. Naast haar academisch traject is ze tevens werkzaam in de praktijk (RevaMelle en CTRL Health, Melle-Merelbeke), waarbij ze naast sportkinesitherapie in hoofdzaak bezig is met loop- en stapanalyses en inspanningsfysiologie. Ze maakt sinds sept. 2016 tevens deel uit van de conditionele cel van de trainerstaf van de KAA Gent Ladies.