Terug Naar Intensieve cursussen

Keep-on-running: een balans zoeken tussen belasting en belastbaarheid van het bewegingsstelsel-em. Prof Dirk De Clercq

  • Mail
Duur 1 dag / 6 uur Start 15/06/2021 Uiterste inschrijvingsdatum 15/06/2021
Prijs € 230 Artikelnummer IC_KOR20
Docenten
Adres IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 126, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

Cursusdata: 15 juni 2021

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Locatie: IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 126, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

 

Inhoud:

em. Prof.dr.Dirk De Clercq, Onderzoeksgroep Biomechanica en motorische controle, Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen, Universiteit Gent

Bijscholing “Keep-on-running: streven naar evenwicht tussen musculoskeletale belasting en belastbaarheid” dd. 9 juni 2020
We benaderen het afstandslopen vanuit het gezichtspunt van fysieke activiteit en gezondheid. Afstandslopen is immers een zeer goede matig tot intense fysieke activiteit want het heeft onmiskenbare voordelen voor de gezondheid en de drempels zijn laag. Keerzijde van de medaille is het vrij frequent optreden van typische overbelastingskwetsuren en we bespreken risicofactoren voor deze blessures.  Preventie stoelt op inzicht in de achterliggende mechanismen. Het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid van het bewegingsstelsel is het cruciaal concept. De musculoskeletale belasting wordt geduid vanuit de biomechanica van het afstandslopen. Recente conceptuele modellen, die het ontstaan en de hardnekkigheid van “running related injuries” verklaren, stoelen op het begrip “cumulative load”. We leggen dit mechanobiologisch begrip uit om te komen tot zinvolle en haalbare preventieve maatregelen die de repetitieve belasting van afstandslopen kunnen verminderen. Zowel meer generieke (traag en “grounded” lopen) als geïndividualiseerde strategieën (Lower lmpact running dmv biofeedback) komen aan bod.


Docent:

em. Prof Dirk De Clercq heeft 35 jaar onderzoekservaring in de sportbiomechanica, met een grote wetenschappelijke output in de biomechanica van het afstandslopen. Hij is internationaal erkend expert in  “running biomechanics” en medeoprichter van de Footwear Biomechanics Group van de International Society for Biomechanics. Publicatielijst: https://biblio.ugent.be/person/801000542045