Terug Naar Intensieve cursussen

Lage rugpijn : een gezond kritische kijk op sensorimotorische controle (onderzoek – behandeling – casuïstiek – echografie in de praktijk) Prof.dr.Lieven Danneels

  • Mail
Duur 2 dgn/14 lesuren Start 13/09/2019 Uiterste inschrijvingsdatum 20/09/2019
Prijs € 395 Artikelnummer IC_LR19
Docenten Prof. dr. L. Danneels
Adres Campus Ardoyen, IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

Cursusdata: 13 en 14 september 2019

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 40% korting.

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Locatie: Campus Ardoyen, IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

 

INHOUD

Indien je één of meerdere van onderstaande vragen hebt zal deze cursus ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor je therapeutische aanpak.

  • welke rugpatiënt vereist een specifieke aanpak en welke niet?
  • In welke zin verschilt de aanpak van een (sub)acute – recurrente en chronische patiënt?
  • Zijn specifieke motorische controleoefeningen aangewezen bij elke rugpatiënt?
  • Wat is de rol van en de evidentie voor de controle van de diepe segmentale spieren (multifidus  – transversus abdominus)
  • Hoe bouw ik mijn oefentherapie op?
  • Hoe implementeer ik advies en pijneducatie in mijn therapie?

De laatste jaren is heel veel wetenschappelijke onderzoek verricht met betrekking tot de diagnose en de behandeling van lage rugpijn. Een domein waar de gestage toename in hoogstaand wetenschappelijk onderzoek zeker zijn vruchten heeft afgeworpen is dat van de sensorimotorische controle. Inzicht in proprioceptieve en neuromotorische processen brengen met zich mee dat de wijze waarop het functioneren van de lage rug gestuurd en gecontroleerd wordt steeds beter wordt begrepen. Dit stelt ons als therapeut in staat  om, indien nodig/gewenst, onze therapeutische aanpak specifiek te richten op deze mechanismen.

Binnen deze cursus worden deze nieuwe inzichten geïntegreerd binnen het klinisch redeneren en therapeutisch handelen. Het is een geïntegreerde aanpak met focus op de motorische controle van de lumbopelvische regio. Echografie wordt gebruikt als biofeedback

Deze cursus stelt als doel de kennis en vaardigheden met betrekking tot het onderzoek en de behandeling van patiënten met lage rugpijn verder te ontwikkelen en deze te integreren binnen het dagdagelijkse therapeutisch handelen, en dit alles vanuit een wetenschappelijke én klinisch geïnspireerde visie.

De focus binnen deze cursus ligt op het aspect sensorimotorische controle, waarbij deze benadering wel wordt gekaderd binnen een breed biopsychosociaal kader teneinde de rugpatiënt op een complete maar toch diepgaande wijze te benaderen. De toegevoegde waarde van echografie binnen de functionele diagnostiek en actieve revalidatie wordt hierbij praktisch aangeleerd.

 

 

Lieven Danneels is hoogleraar aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de Universiteit Gent. Hij heeft meer dan 130 publicaties in internationale peer reviewed journals, en heeft daarnaast heel wat nationale publicaties. Lieven Danneels werkt nauw samen met Paul Hodges (University of Queensland) en heeft verschillende prijzen en wetenschappelijke erkenningen gekregen. Daarnaast is hij Onderwijsdirecteur van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, voorzitter van het IPVK en ook betrokken bij het postgraduaat Manuele Therapie aan de UGent. Tevens is hij voorzitter van de Belgian Back Society. De combinatie van zijn klinische, wetenschappelijke en didactische ervaring binnen deze topic zorgen ervoor dat deze cursus een echte aanrader is.