Terug Naar Intensieve cursussen

"Basisopleiding" Medische oefentherapie 2019 (deel 1) - N. Timmerman

  • Mail
Duur 4 dgn- 24 lesuren Start 28/09/2019 Uiterste inschrijvingsdatum 01/09/2019
Prijs € 775 Artikelnummer IC_MOT19
Docenten Nicole Timmerman
Adres Campus UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan), gebouw B3, 3e verdieping Practicum 7

Cursusdatum: 28/09/2019

Deze cursus gaat door van 09.00 tot 16.30 uur

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 40% korting.

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Locatie: Campus UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan), gebouw B3, 3e verdieping Practicum 7

 

De modulaire opleiding Medische OefenTherapie (MOT) richt zich tot kinesitherapeuten en manueeltherapeuten die zich wensen te vervolmaken in de snel evoluerende wetenschap van de oefenconcepten en meer specifiek van de medische stabilisatie- en bewegingsconcepten.

De opleiding bestaat uit 2 cursussen : een “basiscursus Medische Oefentherapie” die eerst moet gevolgd worden alvorens voor de “certificaatcursus Medische Oefentherapie” kan ingeschreven worden ..

De basiscursus Medische Oefentherapie bestaat uit 4 modules : een theoretische module en 3 praktijkmodules.

In de introductiemodule wordt een overzicht gegeven van de fundamentele principes uit diagnostische en oefentherapeutische concepten (Sahrmann, Comerford & Mottram, Hall & Brody, Page en Cook ea ) die in het MOT-concept werden geïntegreerd . De cursisten maken kennis met het Integratief Kinesiologisch Onderzoek (IKO) en de klinische redenerings –en beslissingsprocessen waardoor alle functioneringsproblemen met hun oorzaak-gevolg-relaties in de (neuro)fysiologische en kinetische ketens kunnen worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Na het IKO worden de bevindingen genotuleerd conform het ICF- begrippenkader en volgt de classificatie in (dys)functionele patronen met eenvormige oefenschema’s en flowcharts.

Vervolgens maken de cursisten kennis met de MOT-oefenmethodiek. Het hanteren van de MOT-oefenpyramide die gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde concepten,  is een handig werkmodel bij het demonstreren, aanleren en uitvoeren van oefeningen.

In de module posturale reëducatie wordt de focus gelegd op het identificeren en behandelen van houdingsstoornissen, statische en dynamische malalignementen en van rotatoire & angulaire deformiteiten. Specifieke oefenprogramma’s ter behandeling van structurele en/of verworven statiekstoornissen in de thoracale en lumbale regio , bij scoliotische en respiratoire patiënten worden gedemonstreerd en hands-on uitgevoerd

In de 2 praktijkmodules “onderste quadrant” zal de cursist meer en meer voeling krijgen met het Integratief Kinesiologisch Onderzoek, de MOT-classificatie en het gestuurd oefenen volgens de oefenpyramide bij dysfunctiepatronen in bekkengordel en lumbale regio,. De bewegingen en oefeningen worden aangeleerd zoals in de dagelijkse praktijksituatie: eerst wordt informatie en educatie verstrekt volgens het motorisch leerproces,  vervolgens wordt geoefend met of zonder fysieke en/of digitale bijstand, in kabinet- en huissituaties.

Cursusdata

1. Introductiemodule op 28/09/2019 – locatie practicum 7

2. Praktijkmodule “Posturale reëducatie” op 12/10/2019– locatie practicum 8

3. Praktijkmodule "Onderste quadrant deel 1" op 16/11/2019– locatie practicum 7

4. Praktijkmodule "Onderste quadrant deel 2" op 7/12/2019– locatie practicum 7

 

 

 

Nicole Timmerman

Nicole Timmerman studeerde af als kinesitherapeut (1976) en als manueel therapeut (1981) aan de Vrije Universiteit Brussel. Tussen 1976 en 1986 werkte ze zelfstandig in haar private praktijk te Soest (D) en specialiseerde zij zich in de revalidatie van kinderen met CP, in sport- en bewegingswetenschappen, in manuele therapie en in allerlei oefenconcepten waaronder de 3D Scoliosebehandeling, Na haar terugkeer in België en de opstart van een nieuwe praktijk in Brugge, verdiepte zij zich verder in de manuele therapie, medische trainingstherapie, myofasciale therapie en allerlei bewegingsconcepten waaronder Pilates, Sahrmann, Kinetic control, Mulligan ea.

Op basis van haar praktijkervaring en expertise in de bewegings- en oefentherapie besloot ze in 2005 de cursus Medische OefenTherapie (MOT) in te richten. Sinds 2013 worden de 8 modules MOT met succes binnen het IPVK ingericht.

De lessen starten om 9u en eindigen om 16u30. Er is een koffiepauze in voor- en namiddag, en een broodjeslunch voorzien. Practicum 7 bevindt zich op de 3e verdieping van gebouw B3, campus UZ Gent; practica 2, 3, 4 op de 2e verdieping.