Terug Naar Intensieve cursussen

Meerdaagse cursus handtherapie: een evidence en practical based multidisciplinaire benadering - meerdere lesgevers, coördinatie Paul De Buck

  • Mail
Duur 7 dagen/ 42 uren Start 12/09/2020 Uiterste inschrijvingsdatum 10/02/2021
Prijs € 1500 Artikelnummer IC_HRV20
Docenten
Adres Campus Ardoyen, IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz
Deze Cursus is Volzet

Cursusdata: start op 12 september 2020- 7 dagen

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Locatie: Campus Ardoyen, IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

 

Graag rekening houden met volgende Covidmaatregel :
Vanaf september worden alle opleidingsactiviteiten van het IPVK hervat overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Iedereen is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de publiekelijk toegankelijke delen van de opleidingsinfrastructuur.  

 

Inhoud

Het doel van deze meerdaagse cursus is om de deelnemers (kinesitherapeuten en ergotherapeuten) een allround inzicht te geven over de verschillende facetten van handtherapie, gaande van conservatieve behandelingen tot postoperatieve nabehandelingen van eenvoudige tot complexere pathologieën. De deelnemers zullen een grondige onderbouwing krijgen via zelfstudie en presentaties van verschillende collega’s uit het werkveld. Niet enkel handtherapeuten maar ook ervaren handchirurgen zullen worden ingeschakeld voor de nodige kennisoverdracht. Deze meerdaagse cursus poogt een praktische benadering te verschaffen voor verschillende pathologieën, met het leren herkennen van symptomen, correct objectief evalueren en het best mogelijke behandeltraject te starten.  Met andere woorden een combinatie van Evidenced Based Medicine en Evidenced Based Practice en praktisch onderricht bij verschillende topics, zijnde o.a. Dupuytren, handoedeem, litteken behandeling, flexorpees en extensorpees letsels, fracturen, wekedelen trauma, polsklachten, artrose en reuma, Carpaal tunnel syndroom en evaluatiemethoden. De 6 lesdagen worden afgesloten met een snijzaal dag waar handchirurgen verschillende operatietechnieken zullen demonstreren in combinatie met anatomisch onderricht. 
Op de eerste lesdag zal een theoretische toets afgenomen worden om te peilen naar de voorkennis van de deelnemers. Dit geeft de opleiders en de deelnemers zelf een inzicht waar ze staan.
Om deze cursus meer lading te geven en ervoor te zorgen dat de nieuwe geleerde kennis echt geassimileerd wordt zal op de 6de cursus dag een toets georganiseerd worden welke verplicht is (naast 90 procent aanwezigheid) om het attest te ontvangen (met vermelding voldaan aan de opleidingscriteria).
Via deze weg kunnen de deelnemers achteraf aantonen dat zij een betere kennis hebben van handletsels en een betere zorg kunnen leveren. Dit kan een start zijn als beginnend handtherapeut of een grondige heropfrissing en actualisering van de kennis voor reeds actieve handtherapeuten.

Cursus Data:

Zaterdag 12 september 2020

Zaterdag 10 oktober 2020

Zaterdag  14 november 2020

Zaterdag 12 december 2020

Zaterdag 16 januari 2021

Zaterdag 6 februari 2021 (Anatomiezaal: ingang 23-gebouw PAD, Neem de zij-ingang met de trappen naar beneden)

Zaterdag 27 februari 2021

 

 

Coödinatie: Paul De Buck

Paul De Buck is een Europees gecertificeerd hand therapeut (E-CHT) en MSc. Manuele Therapie (VUB). Hij is reeds sinds 2008 verbonden aan de vakgroep REVAKI als praktijk assistent en verantwoordelijk voor de lessen betreffende handrevalidatie. Daarnaast is hij werkzaam als handtherapeut in het Zeeuws Hand en Pols Centrum en actief als secretaris van de European Federation of Societies for Hand Therapy (EFSHT). Vanuit zijn passie voor handen zet hij zich actief in voor het organiseren van bijscholingsdagen betreffende dit topic binnen het IPVK en ondersteunt hij waar mogelijk de Belgian Hand Therapists (BHT), de Belgische beroepsvereniging voor Hand Therapie.