Terug Naar Intensieve cursussen

Meerdaagse cursus handtherapie: een evidence en practical based multidisciplinaire benadering - meerdere lesgevers, coördinatie Paul De Buck

  • Mail
Duur 7 lesdagen/ 49 uren Start 07/09/2019 Uiterste inschrijvingsdatum 29/02/2020
Prijs € 1500 Artikelnummer IC_HRV19
Docenten
Adres Campus Ardoyen in Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz op de 1ste verdieping, IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent.

Cursusdata: start op 07 september 2019- 7 dagen

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 40% korting.

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Locatie IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

Op 19 oktober 2019 en 22 februari 2020 gaat door in Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent

Inhoud

Het doel van deze meerdaagse cursus is om de deelnemers (kinesitherapeuten en ergotherapeuten) een allround inzicht te geven over de verschillende facetten van handtherapie, gaande van conservatieve behandelingen tot postoperatieve nabehandelingen van eenvoudige tot complexere pathologieën. De deelnemers zullen een grondige onderbouwing krijgen via zelfstudie en presentaties van verschillende collega’s uit het werkveld. Niet enkel handtherapeuten maar ook ervaren handchirurgen zullen worden ingeschakeld voor de nodige kennisoverdracht. Deze meerdaagse cursus poogt een praktische benadering te verschaffen voor verschillende pathologieën, met het leren herkennen van symptomen, correct objectief evalueren en het best mogelijke behandeltraject te starten.  Met andere woorden een combinatie van Evidenced Based Medicine en Evidenced Based Practice en praktisch onderricht bij verschillende topics, zijnde o.a. Dupuytren, handoedeem, litteken behandeling, flexorpees en extensorpees letsels, fracturen, wekedelen trauma, polsklachten, artrose en reuma, Carpaal tunnel syndroom en evaluatiemethoden. De 6 lesdagen worden afgesloten met een snijzaal dag waar handchirurgen verschillende operatietechnieken zullen demonstreren in combinatie met anatomisch onderricht. 
Op de eerste lesdag zal een theoretische toets afgenomen worden om te peilen naar de voorkennis van de deelnemers. Dit geeft de opleiders en de deelnemers zelf een inzicht waar ze staan.
Om deze cursus meer lading te geven en ervoor te zorgen dat de nieuwe geleerde kennis echt geassimileerd wordt zal op de 6de cursus dag een toets georganiseerd worden welke verplicht is (naast 90 procent aanwezigheid) om het attest te ontvangen (met vermelding voldaan aan de opleidingscriteria).
Via deze weg kunnen de deelnemers achteraf aantonen dat zij een betere kennis hebben van handletsels en een betere zorg kunnen leveren. Dit kan een start zijn als beginnend handtherapeut of een grondige heropfrissing en actualisering van de kennis voor reeds actieve handtherapeuten.

Cursus Data en Programma:

Zaterdag 7 september 2019

Anatomie – De Pols

 

IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

Dr. Geers, dienst Fysische geneeskunde en revalidatie - Polsschool UZG

Onderzoek van de Pols

 

M. Van der Hoeven, Certified Belgian Hand Therapist

Behandeling van de Pols

 

Zaterdag 19 oktober 2019

Ziekte van Dupuytren

 

Campus UZ Gent, C.Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan), ingang 46, gebouw B3, 5de verdieping, leslokaal 5.2

Prof. Dr. Degreef, Handchirurgie KUL

Dupuytren behandeling

 

MSc. P.De Buck, European Certified Hand Therapist. ZHPC -UGent

Revalidatie na Dupuytren

 

Lic. P. Moortgat, Oscare

Behandeling van Littekens

 

Zaterdag 16 november 2019

Fracturen

 

IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

Prof Dr.N. Hollevoet, Handchirurgie UZG

 

Behandeling van Fracturen in de hand en vingers

 

MSc. P. De Buck, European Certified Hand Therapist. ZHPC -UGent

Revalidatie na pols -en vingerfracturen

Revalidatie na soft tissue letsels

 

Zaterdag 14 december 2019

Peesletsels

 

IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

Dr. A. Decramer, Handchirurgie AZDelta Roeselare

 

Chirurgische Behandeling van Flexor –en Extensorpees letsels

 

MSc. S. Vangheluwe

MSc. M. Stragier

Revalidatie na flexor –en extensorpees letsels

 

Zaterdag 11 januari   2020

Artrose en Rheuma

 

IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

Dr. J. Vanhaecke, Handchirurgie AZ Groenighe Kortrijk

Behandelmogelijkheden bij Artrose en RA, - o.a. prothese

 

Lic. S. Jansse, Nederlands Certified Hand Therapist - ZHPC

Revalidatie van de rheumatische hand

 

MSc. P. De Buck, European Certified Hand Therapist. ZHPC -UGent

Kinesitherapeutische behandeling van artrose klachten, in het bijzonder CMC1.

 

Mevr. A. Goos, Nederlands Certified Hand Therapist - ZHPC

Ergotherapeutische benadering van artrose klachten, hulpmiddelen voor ADL.

 

Zaterdag 8 februari 2020

Oedeemtherapie – Evaluatie van de hand

 

IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

Lic. C. Van Boven, Nederlands Certified Hand Therapist - ZHPC

Oedeemtherapie, traumatisch oedeem. Self-management.

 

MSc. P. De Buck, European Certified Hand Therapist. ZHPC -UGent

Meten en evalueren van de hand

 

 

 

Openboek Examen

 

 

Zaterdag 22 februari 2020

Snijzaal dag

 

Campus UZ Gent, C.Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan) gebouw PAD, ingang 23, (neem zijingang met de trappen naar beneden. Deuren laten openen Tel.nr.093325307

Dr. A. Decramer, Handchirurgie AZ Delta Roeselare

Dr. K. VandeVoorde, assistent orthopedie/handchirurgie AZ Delta Roeselare

handcentrum-antwerpen@gza.be

 

Zaterdag 07 maart 2020

Spalk cursus (Niet inbegrepen. Hiervoor dient u zich apart in te schrijven)

 

 

 

Coödinatie: Paul De Buck

 

Paul De Buck is een Europees gecertificeerd hand therapeut (E-CHT) en MSc. Manuele Therapie (VUB). Hij is reeds sinds 2008 verbonden aan de vakgroep REVAKI als praktijk assistent en verantwoordelijk voor de lessen betreffende handrevalidatie. Daarnaast is hij werkzaam als handtherapeut in het Zeeuws Hand en Pols Centrum en actief als secretaris van de European Federation of Societies for Hand Therapy (EFSHT). Vanuit zijn passie voor handen zet hij zich actief in voor het organiseren van bijscholingsdagen betreffende dit topic binnen het IPVK en ondersteunt hij waar mogelijk de Belgian Hand Therapists (BHT), de Belgische beroepsvereniging voor Hand Therapie.