Terug Naar Intensieve cursussen

Orofacial Pain and disorders - meerdere lesgevers

  • Mail
Duur 6 dagen/36 lesuren Start 26/03/2021 Uiterste inschrijvingsdatum 26/03/2021
Prijs € 1500 Artikelnummer IC_OPD20
Docenten
Adres Campus Ardoyen, IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

Cursusdatum: staart op 26/03/2021 - 6dagen

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Locatie: Campus Ardoyen, IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

 

'In 2021 organiseren wij opnieuw de 6-daagse cursus ‘Orofacial Pain and disorders’. Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met gnathologen/manueel therapeuten Monique Bot (RadboudUMC), Dr. Simone Gouw (kaak -en psychosomatisch fysiotherapeut/gnatholoog), Geraldine Neirinckx (RadboudUMC) en lic. tandheelkunde Prof.dr.Micheline De Meyer (Tand-, mond- en kaakziekten, UZ Gent).

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de anatomie (o.a. snijzaal) van de schedel en het kaakgewricht, aan myogene en artrogene temporomandibulaire disfuncties, bruxisme en bewegingsstoornissen (dystonie). De meest gebruikte beeldvormende technieken komen aan bod, net als de chirurgische ingrepen en farmacotherapie. Andere topics in deze cursus zijn: neurofysiologie, hoofdpijn, tinnitus, duizeligheid, OSAS, logopedische aspecten bij TMD en psychosomatiek.

Er wordt naast een grondig theoretisch luik ook sterk ingezet op praktische vaardigheden. Met behulp van casuïstiek en ruimte tot vragen stellen zal u na deze 6-daagse een ruim overzicht hebben en voldoende skills bezitten om patiënten met kaakklachten te onderzoeken en te behandelen.

 

Cursusdata en programma (onder voorbehoud van wijzigingen):

Dag 1:  Vrijdag 26 maart  IGent – Campus Ardoyen UGent

09.00 – 10.30 uur:                Anatomie basis (Geraldine Neirinckx en Monique Bot)

10.30 – 10.45 uur:        pauze              

10.45 – 12.00 uur:                 Biomechanica basis + link hoogcervicaal (Lic. Bart Vanthillo)

12.00 – 13.00 uur:         lunch

13.00 – 14.30 uur:                Classificatie ‘orofaciale pijn en disfunctie’ (Geraldine Neirinckx en Monique Bot)                        

14.30 – 14.45 uur:        pauze

14.45 – 16.00 uur:                Anamnese ‘orofaciale pijn en disfunctie’ (Geraldine Neirinckx en Monique Bot)                        

16.00 – 17.00 uur:                Casuïstiek, PICO’s en klinisch redeneerproces (Geraldine Neirinckx en Monique Bot)                        

 

Dag 2:  Zaterdag 27 maart  IGent – Campus Ardoyen UGent

09.00 – 10.30 uur:                Praktijk intake volgens DC/TMD (Geraldine Neirinckx en Monique Bot)                        

10.30 – 10.45 uur:       pauze              

10.45 – 12.00 uur:               Praktijk intake volgens DC/TMD (Geraldine Neirinckx en Monique Bot)                        

12.00 – 13.00 uur:       lunch

13.00 – 14.15 uur:               Tinnitus: theorie (Prof. Dr. Sarah Michiels)  

14.15 – 15.30 uur:               Cervicogene duizeligheid: theorie (Prof. Dr. Sarah Michiels)

15.30 – 15.45 uur:       pauze

15.45 – 17.00 uur:               Practicum Tinnitus en duizeligheid (Prof. Dr. Sarah Michiels)

 

Dag 3: Vrijdag 23 april  IGent – Campus Ardoyen UGent

9.00 – 10.30 uur:               Theorie odontogene pijn, anamnese en klinisch onderzoek (Geraldine  Neirinckx en Monique Bot)                        

10.30 – 10.45 uur:      pauze

10.45 – 12.15 uur:              Neurofysiologie basis (Prof. Dr. Katie Bouche)

12.15 – 13.30 uur:      lunch

13.30 – 14.30 uur:              Praktijk vervolg functie onderzoek waarbij practicum intra-orale inspectie en tandheelkundige testen relevant voor de kinesitherapeut (G. Neirinckx en M. Bot)

14.30 – 15.15 uur:              Tandheelkundige behandelingen waaronder prothetische voorzieningen en opbeetplaat (G. Neirinckx en M. Bot)                     

15.15 – 15.30 uur:     pauze

15.30u – 17.00 uur:            Beeldvormende technieken, chirurgie en farmacotherapie bij TMD (Dr.Barbara Veys – AZ Sint- Jan Brugge                                                   

Dag 4: zaterdag 24 april – Campus UZ Gent, ingang 23

8.30 – 10.00 uur:               Snijzaal (Dr. Joris Van de Velde) UZ Gent, ingang 23

10.00 – 10.15 uur:    pauze

10.15 – 12.00 uur:             Theorie hoofdpijn en TMD (Geraldine Neirinckx en Monique Bot)

12.00 – 13.15 uur:    lunch

13.15 – 15.15 uur:             Praktijk therapie ‘orofaciale pijn en disfunctie’ vanuit kinesitherapeutisch oogpunt (Geraldine Neirinckx en Monique Bot)

15.15 – 15.30 uur:    pauze

15.15 – 17.00 uur:             Casuïstiek, PICO’s en klinisch redeneerproces (Geraldine Neirinckx en Monique Bot)   

 

Dag 5:  Vrijdag 4 juni IGent – Campus Ardoyen UGent

09.00 – 11.00 uur:             Slaapgeneeskunde en therapie (tandarts Micheline De Meyer)

11.00 – 11.15 uur:     pauze

11.15 – 13.00 uur:             Bewegingsstoornissen (met accent op oromandibulaire en cervicale dystonie) (tandarts Miche De Meyer)                        

13.00 – 13.45 uur:    lunch

13.45 – 15.00 uur             Casuïstiek en klinisch redeneren (tandarts Miche De Meyer)                                        

15.00 – 15.15 uur:    pauze

15.15 – 17.00 uur:            Logopedie en TMD: anatomie – slik -en kauwfunctie - oromyofunctionele therapie (o.a. tongpositie) (E. Van  Dessel) 

                 

Dag 6: Zaterdag 5 juni IGent – Campus Ardoyen UGent

09.00 – 10.00 uur:             Bruxisme en TMD (Dr. Simone Gouw)

10.00 – 10.15 uur:     pauze

10.15 – 12.15 uur:             Psychosomatiek en TMD inclusief casuïstiek (Dr. Simone Gouw)

12.15 – 13.30 uur:     lunch

13.30 – 14.15 uur:              Habit reversal theorie (Dr. Simone Gouw)

14.15 – 15.00 uur:              Habit reversal praktijk (Dr. Simone Gouw)

15.00 – 15.15 uur:     pauze

15.15 – 16.15 uur:              Therapie voorbeeld psychosomatiek / klinisch redeneren (Dr. Simone Gouw)

16.15 – 17.00 uur:              Vragen die overblijven; ervaringen uit de praktijk van de kinesitherapeut (Dr. Simone Gouw)

 

Docenten:

Monique Bot (1978) is afgestudeerd als gnatholoog aan de faculteit tandheelkunde van het RadboudUMC te Nijmegen. Tevens is zij afgestudeerd manueel therapeut aan de medische faculteit van de Vrije Universiteit te Brussel, afgestudeerd kinderfysiotherapeut aan de Hogeschool Rotterdam en afgestudeerd fysiotherapeut aan de Hogeschool Groningen. Ze heeft werkervaring opgedaan in Nederland, België en Oostenrijk binnen eerste en tweede lijnzorg. Daarnaast is zij 8 jaar lang bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie met als portefeuille onderwijs en heeft ze een pre-MBA afgerond. Regelmatig neemt ze nog deel als lid van een NVAO accreditatie commissie. Naast het verlenen van patiëntenzorg en het geven van gastcolleges volgt ze op dit moment een promotie traject onder leiding van Prof. N.H.J. Creugers, Prof. E.M. van de Putte, Dr. A. de Wijer en Dr. S. Sparreboom-Kalaykova op het onderwerp hoofdpijnklachten bij kinderen binnen de vakgroep Orale Functieleer van het RadboudUMC in samenwerking met het WKZ te Utrecht.

 

Geraldine Neirinckx is geboren in Gent. Ze behaalde in 2005 de academische graad van licentiaat in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Gent.

In de opleiding manuele therapie maakte ze kennis met TMD-klachten. Ze wou meer specialiseren in orofaciale pijn. In 2009 behaalde zij het certificaat orofaciale fysiotherapie aan de Hogeschool van Arnhem/Nijmegen. In 2012 besloot zij de opleiding tandheelkunde in Acta te starten en in augustus 2018 is zij afgestudeerd als tandarts. Daarna heeft zij de opleiding tot tandarts gnatholoog, een differentiatie in de tandheelkunde, gevolgd aan het Radboudumc te Nijmegen . 

Zij heeft tot eind 2019 als manueel therapeut/orofaciaal kinesitherapeut gewerkt te Lier bij Bartholomeeusen Katrien. Momenteel werkt zij op centrum bijzondere tandheelkunde in het Haga Ziekenhuis en geeft ze les aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast werkt ze in een Nederlandse tandartspraktijk.

 

Dr. Barbara Veys vatte haar studies geneeskunde aan in Kortrijk op Campus Kulak Kortrijk van de KU Leuven en vervolledigde die studies in Leuven. Ze behaalde er haar diploma als arts in 2010 en als algemeen tandarts in 2013. Tijdens haar opleiding werkte ze in het UZ Leuven en daarna op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. In 2015 verkreeg ze de erkenning Stomatologie en in 2017 de bijzondere beroepstitel geneesheer-specialist in de Mond-, kaak- en aangezichtchirurgie. Na haar opleiding volgde ze in het Verenigd Koninkrijk, een bijkomende opleiding in de traumatologie en de chirurgische behandeling van huidtumoren in het gelaat in het Northwick Park Hospital in Londen, gevolgd door een fellowship in de kaakgewrichtchirurgie en -artroscopie in Nottingham, bij prof. dr. Andrew Sidebottom. Sinds 1 januari 2019 versterkt dr. Veys de dienst Mond-, kaak- en aangezichtchirurgie op campus Sint-Jan. Ze zal zich er naast de dento-alveolaire chirurgie, orthognatische chirurgie en implantologie, met bijhorende preprothetische reconstructies, voornamelijk toeleggen op de kaakgewrichtspathologie.

 

  Evelyn Van Dessel studeerde af in 2011. Ze startte als zelfstandige logopediste in een multidisciplinaire praktijk. Na zes jaar begon ze haar eigen praktijk in Antwerpen. Sinds vijf jaar heeft Evelyn zich gespecialiseerd in stemstoornissen en oromyofuntionele stoornissen. De basiscursus en verdiepingscursussen werden zowel in België als Nederland gevolgd. Dagelijks werkt ze in haar praktijk met kinderen en volwassenen met myofunctionele problemen.

 

 

 

 

 

Prof. dr. Katie Bouche is arts -specialist Fysische Geneeskunde en Revalidatie. Zij genoot eveneens een opleiding als kinesitherapeut en behaalde in 2012 haar doctoraat in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie. Ze  werkt voltijds als revalidatiearts op de afdeling Niet Aangeboren Hersenletsels van het Revalidatiecentrum UZGent. Daarnaast is ze sinds 2016 klinisch professor aan de UGent. Ze is verantwoordelijk voor de organisatie van de MANAMA Fysische Geneeskunde en Revalidatie, en geeft les in de basisopleiding Geneeskunde en de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie.

 

 

 

Bart Vanthillo is licentiaat LO & kinesitherapie en erkend manueel therapeut van de eerste generatie. Hij heeft een ruime praktijkervaring (vanaf 1991) en sindsdien ook part-time verbonden aan de Universitaire opleiding kinesitherapie UGent en de postgraduaatopleiding musculoskeletale kinesitherapie (manuele therapie). Bart is vooral gespecialiseerd in de revalidatie en behandeling van wervelkolomproblemen op alle leeftijden. Daarnaast heb ik ook veel ervaring met chronische pijnpatiënten inclusief fibromyalgie; kaakgewrichtsproblemen; hoofdpijn, duizeligheid, tinnitus (oorsuizen); staartbeenklachten. Bart is een van de initiatiefnemers van het Instituut Permanente Vroming Kinesitherapie (IPVK).

 

 

Prof.dr. Sarah Michiels behaalde haar diploma kinesitherapie en manuele therapie (MSc.) respectievelijk in 2005 en 2008. In 2015 behaalde  ze de bijkomende titel van ‘Doctor in de medische wetenschappen’ met een proefschrift rond de rol van de fysiotherapeut bij het onderzoek en de behandeling van patiënten met cervicogene somatische tinnitus. Momenteel werkt zij als post-doctoraal onderzoeker aan het departement Revalidatiewetenschappen en kinesiterapie en het departement KNO, hoofd- hals pathologie en communicatiestoornissen van de Universiteit Antwerpen. Naast deze onderzoekstaken is zij ook betrokken bij het onderwijs rond musculoskeletale klachten en is zij als kinesitherapeut verbonden aan de dienst KNO van het Universitair ziekenhuis Antwerpen, waar zij instaat voor het onderzoeken en behandelen van patiënten met nek- of kaakgewrichtsgerelateerde pijn-, tinnitus- en duizeligheidsklachten.

 

Dr.Simone Gouw is in 2009 afgestudeerd als fysiotherapeut, waarna zij zich verder specialiseerde in de orofaciale en psychosomatische fysiotherapie. Na het afronden van beide opleidingen (waarvan één masteropleiding) in 2012, kreeg zij de mogelijkheid om als fysiotherapeut de opleiding Gnathologie op de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc Nijmegen te starten. Vanuit het wetenschappelijke deel van deze opleiding startte zij met haar promotieonderzoek naar bruxisme (tandenknarsen en kaakklemmen). In 2015 studeerde zij af als fysiotherapeut-gnatholoog en op 8 mei 2019 promoveerde zij op haar proefschrift ‘Bruxism and physical therapy – a physio-logical perspective’. Zij werkt momenteel als orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut op het Academie Instituut en als post-doc/wetenschappelijk docent binnen de opleiding Gnathologie. In haar onderzoek werkte zij onder andere met polysomnografisch onderzoek (slaaponderzoek) in samenwerking met de afdeling Klinische Neurofysiologie. Zij is tevens betrokken bij het masteronderwijs op de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Universiteit van Gent. Zij is één van de schrijvers van het herziene beroepsprofiel van de orofaciaal fysiotherapeut.

Vakgebied:
Als kaakfysiotherapeut en psychosomatisch fysiotherapeut behandel ik voornamelijk patiënten met kaakgerelateerde klachten, stressgerelateerde klachten en chronische pijnklachten. Het zal bijvoorbeeld veel mensen verrassen dat veel vormen van hoofdpijn en nekpijn hun oorsprong kunnen hebben in het kauwstelsel, een goed voorbeeld is hoofdpijn door flink kaakklemmen of tandenknarsen. Ik werk over het algemeen veel met uitgebreide uitleg en adviezen, waardoor patiënten ‘self-supportive’ worden in het onder controle krijgen én houden van de klachten. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij het stagebeleid.

 

Prof. dr. Micheline De Meyer:

Miche De Meyer, Tandarts DDS, Drs.
Kliniekcoördinator: Eenheid voor Dentale Therapie voor OSAS, Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, UZ Gent
1982: Licentiaat Tandheelkunde, U Gent.
1983-1997: Zelfstandig tandarts met prive groepspraktijk in Lebbeke
1997-2014: Consulent orofaciale pijn en disfuncties en dentale therapie voor OSAS in de MKA settings van Eeuwfeestkliniek (Antwerpen), Klina (Brasschaat), AZ Goeninge (Kortrijk), ASZ (Aalst).
1997- : Kliniek coördinator en vast staflid UZ Gent, voor de Eenheid Dentale Therapie voor OSAS binnen de Dienst Tand-, Mond- en Kaakziekten.
2011- : Visiting Professor, U. Conception, Chile
Expertise in:
- Orofaciale en Temporomandibulaire Pijn en Disfuncties
- Neurophysiologie in orofaciale bewegingsstoornissen
- Dentale Therapie voor Ronchopathie en Obstructieve Slaapapnea (tandarts-dormoloog)
- Gezondheidspromotie en HRM management