Terug Naar Intensieve cursussen

Het gebruik van de ICF en participatiegericht werken in de revalidatie -Prof.dr.Dominique Van de Velde, Prof.dr.Patricia De Vriendt,Marieke Coussens,Stijn De Baets

  • Mail
Duur 2 dagen / 12 uren Start 19/06/2020 Uiterste inschrijvingsdatum 19/06/2020
Prijs € 430 Artikelnummer IC_ICFP20
Docenten
Adres Campus Ardoyen, IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

Cursusdata: 19/06/2020 en 20/06/2020

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Locatie: Campus Ardoyen, IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

 

Inhoud:

De ICF (International Classification of functioning, disability and Health) wordt steeds meer gebruikt in de revalidatiesector als systeem om klinisch te redeneren, om gezondheidsgegevens te ordenen en om te interdisciplinair te communiceren. Bovendien wordt participatie, als belangrijk begrip in de ICF steeds meer naar voor geschoven als primaire uitkomstmaat van een geslaagde revalidatietraject, zowel bij kinderen, vowlassenen en ouderen. In deze cursus wordt enerzijds  ingegaan op het gebruik, de valkuilen, de voor- en nadelen van het gebruik van de ICF en de relatie met andere registratiesystemen.  Anderzijds wordt dieper ingegaan op het concept van participatie en het participatiegericht werken in de praktijk.

 

De nadruk in deze cursus ligt op de toepassing van de ICF en participatie in de praktijk en is gebaseerd op wetenschappelijk studies. De cursus is niet gericht op bepaalde doelgroepen, maar er wordt aandacht besteed aan zowel kinderen, volwassenen en ouderen. Theoretische lessen worden samen georganiseerd, in de praktische lessen worden de groepen ingedeeld in personen die werken met kinderen, volwassenen en ouderen om zoveel mogelijk op individuele noden te kunnen ingaan.

De volgende aspecten komen aan bod:

Met betrekking tot de ICF:

  • Het gebruik van de ICF in de revalidatie.
  • De ICF als denkkader in de revalidatie
  • Valkuilen van de ICF: sterktes, voor- en nadelen
  • De link van ICF met andere modellen en systemen

Met betrekking tot participatie:

  • Hoe wordt participatie gedefinieerd?
  • Hoe kunnen we participatie meten – hierin gaan we concreet aan de slag met meetinstrumenten.

Hoe participatiegericht werken in de praktijk?

Docenten:

Prof Dr Dominique Van de Velde is ergotherapeut en studeerde in Karolinska institutet in Stockholm Zweden. Hij behaalde een doctoraat in de gezondheidswetenschappen aan UGent en is voltijds aangesteld aan UGent in de vakgroep revalidatiewetenschappen. Hij is gastprofessor in de faculteit bewegingswetenschappen aan KU Leuven en onderzoeker/lesgever aan de Arteveldehogeschool. De focus van zijn onderzoek ligt op participatie zoals het wordt gedefinieerd door de WHO in de International Classification of functioning disability and Health. Hij specialiseerde zich in het meten van participatie bij volwassenen.  Hij is co-voorzitter van de wetenschappelijke cel van het ICF platform Vlaanderen.

 

 

  Patricia De Vriendt is ergotherapeut en doctor in de Gerontologie aan de Vrije Universiteit Brussel en de Arteveldehogeschool Gent.  Zij behaalde in 2012 haar doctoraat in de Gerontologie over het onderwerp van de cursus, met name over het gebruik én het nut van de ICF bij de evaluatie van de activiteiten van het dagelijks leven in geriatrie. Ze specialiseerde zich verder in assessment en het concept dagelijkse activiteiten bij verschillende (kwetsbare) doelgroepen, personen met chronische aandoeningen, dementie, Mild Cognitive Impairment, frailty, bewoners in woonzorgcentra.  Recentelijk startte ze ook onderzoek in de Eerste Lijn. Aan de UGent geeft ze les als gastprofessor in de cursus ‘advanced ergotherapie’ en begeleidt ze studenten bij hun masterproef. Zij is co-voorzitter van de wetenschappelijke cel van het ICF platform Vlaanderen.

 

  Marieke Coussens genoot een  master opleiding ergotherapie aan de Universiteit of Alberta (Canada) en is momenteel halftijds werkzaam aan de opleiding ergotherapie aan de Artevelde Hogeschool. Ze combineert deze betrekking met een doctoraat aan de Faculteit Geneeskunde, Vakgroep Revalidatiewetenschappen. Ze focust zich in haar onderzoek op participatie bij jonge kinderen met ADHD en/of DCD en/of ASS. Daarnaast heeft ze een privé praktijk waarbij ze vooral jonge kinderen begeleidt. Dit geeft haar de mogelijkheden om zowel theorie als praktijk te combineren.

 

 

Stijn De Baets

Stijn De Baets studeerde af als ergotherapeut in 2007. Hij heeft een uitgebreide expertise in de aanpak en het adviseren van jongeren en volwassenen met uiteenlopende fysieke problematieken. Stijn voert momenteel een doctoraatsonderzoek uit aan de Universiteit Gent, binnen de vakgroep Revalidatiewetenschappen met als onderwerp “het in kaart brengen van de participatie bij personen met het ‘Ehlers-Danlos’ Syndroom”. Binnen dit project wordt de focus gelegd op verschillende participatiegebieden. Als eerste element is er de arbeidsparticipatie, met de “Functional Capacity Evaluation” als speerpunt; tevens wordt er aandacht besteed aan de sociale participatie van personen met een chronische aandoening. Stijn studeerde eveneens een Master in het Management en beleid van de Gezondheidszorg. Naast zijn betrekking aan de Universiteit Gent, is Stijn ook docent & onderzoeker binnen de bacheloropleiding Ergotherapie aan de Arteveldehogeschool, actief binnen verschillende internationale projecten, en voorzitter van het OKE (Ondersteunings- en kenniscentrum Ergotherapie), werkcel binnen Ergotherapie Vlaanderen. Meer info omtrent zijn onderzoek en publicaties kan u via deze link terugvinden: https://biblio.ugent.be/person/802000566474  of via https://www.linkedin.com/in/stijndebaets