Terug Naar Congressen/Symposia

Symposium Revalidatie en kinesitherapie bij M.S.- Prof.dr. Peter Feys, Dr. Guy Laureys, Liesbeth Van Hijfte, Christel Beerens

  • Mail
Duur 1dag / 7 uren Start 12/03/2019 Uiterste inschrijvingsdatum 13/03/2019
Prijs € 150 Artikelnummer SYM_RMS19
Docenten
Adres Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan) Gebouw K3, Faculteitsraadzaal

Cursusdata: dinsdag 12/03/2019

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 40% korting.

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Adres: Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan) Gebouw K3, Faculteitsraadzaal

 

We zijn blij u een studiedag over M.S. te kunnen aankondigen met als sprekers dr. Laureys (MS expert, UZ Gent, neurologie), prof. Dr. Peter Feys (Hoogleraar Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Universiteit Hasselt, M.S.-expert), mevr. Christel Beerens (kinesitherapeute, UZ Gent, lid MS zorgteam) en mevr. Liesbeth Van Hijfte (verpleegkundige, UZ Gent, MS zorgcoördinator).

Deze studiedag heeft als doelen :

  1. het verhogen van inzicht in fysiopathologie, etiologie, symptomen en richtlijnen voor (medische, kinesitherapeutische) behandeling bij M.S.. Deze doelstellingen worden nagestreefde a.h.v. de bijdragen van dr. Guy Laureys en prof. Peter Feys (VM)
  1. het verhogen van praktijkgerichte competenties zodat u als cursist naar huis gaat met een beter begrip én concrete handvatten voor evaluatie, behandeling en omgang met personen met M.S. . Hiertoe zal mevr. Christel Beerens verder bouwen op de richtlijnen met concrete (kinesitherapeutische) tips en trics en zal mevr. Liesbeth Van Hijfte de interprofessionele samenwerking rond de M.S. patiënt en partner schetsen, zodat ook competenties m.b.t. samenwerking gestimuleerd worden. Tot slot wordt met het belichten van enkele praktijkcasussen de overdracht naar de praktijk gestimuleerd.

 

Het doelpubliek zijn kinesitherapeuten (werkzaam in privaatpraktijken, op de dienst neurologie in een ziekenhuis of in een andere setting waar ze geregeld in contact komen met personen met M.S.). Gezien het multidisciplinair karakter van de studiedag zijn ook zorgverstrekkers van andere disciplines (ergotherapie, psychotherapie, …) welkom op deze studiedag. De focus zal echter wel liggen op de motorische revalidatie bij M.S..

Dinsdag 12 maart 2019 belooft een boeiende dag te worden! Wij kijken er alvast naar uit ook u daar te mogen ontmoeten  Van harte welkom!

 

Inhoudelijk zou volgend programma worden aangeboden :

9u-10u30 : M.S. (fysiopathologie, etiologie, symptomatologie / klinisch beeld, medische behandeling) (dr. Guy Laureys)

11u-12u30 : Revaki bij M.S. : evidentie en richtlijnen voor de praktijk (prof. dr. Peter Feys)

Lunch

13u45 – 15u15 : praktische tips and trics in de Revaki bij MS (mevr. Christel Beerens)

15u45 – 16u15 : interprofessionele samenwerking rond de MS-patiënt (mevr. Liesbeth Van Hijfte)

16u15-16u45 : casuïstiek (mevr. Liesbeth Van Hijfte en mevr. Beerens)

 

Prof. Peter Feys, hoogleraar, werkt als docent, vakgroepvoorzitter en verantwoordelijke van de onderzoeksgroep REVAL aan de vakgroep revalidatiewetenschappen en kinesitherapie van de Universiteit van Hasselt, waar hij sinds september decaan is van de faculteit Revalidatiewetenschappen. Zijn onderzoeks- en lesdomeinen situeren zich vnl. in de neurologische revalidatie (meer specifiek gangpatroon en reik- en grijpfunctie van het bovenste lidmaat), alsook hoe technologie deze kan ondersteunen. Dit vnl. bij personen met MS, alsook bij personen met CVA en CP. Op het internationale vlak is prof. Feys sterk betrokken bij onderzoek en zorg voor personen met MS, o.m. was hij van 2011 tot 2017 voorzitter van RIMS, een europees netwerk voor revalidatie en onderzoek bij personen met MS, is hij lid van het FWO-expert panel MED8 “Health” en is mede-editor van enkele top-wetenschappelijke tijdschriften in het domein revalidatie (“Multiple Sclerosis Journal” en “Neurorehabilitation and Neural Repair”). Prof. Feys is een veel gevraagd spreker op (inter)nationale congressen.  Voorafgaand aan zijn wetenschappelijke carriëre, verwierf prof. Feys klinische ervaring als kinesitherapeut, o.m. in het UZ Leuven en het MS centrum van Melsbroek.

 

loading...    

Dr. Guy Laureys is als neuroloog verbonden aan het UZ Gent waar hij zich vooral richt op de therapie en zorg voor personen met multiple sclerose en andere neuro-inflammatoire aandoeningen. In dit kader coördineert hij ook de multidisciplinaire raadpleging voor MS-patiënten in het UZ. Verder is dokter Laureys als wetenschapper betrokken in meerdere klinische en preklinische studies met betrekking tot multiple sclerose.

 

loading...  

Mevr. Liesbeth Van Hijfte heeft als achtergrond een bachelor verpleegkunde (afstudeerrichting sociale VPK) en een master in gezondheidsvoorlichting en –bevordering. Liesbeth werkt als MS-zorgcoördinator in het UZ Gent sinds 2014 en is in die functie vaak het eerste aanspreekpunt voor veel patiënten met MS.

 

loading...

Mevr. Christel Beerens is sinds 1981  als kinesitherapeute werkzaam in het UZ Gent, waar ze aanvankelijk actief was op verschillende interne diensten en van 1992 tot 2015 op het revalidatiecentrum bij personen met een  para- en tetraplegie. Sinds 2010 werkte Christel als kinesitherapeutisch consulente van het multidisciplinair multiple sclerose team. Na een korte onderbreking in 2017 nam ze die functie opnieuw op in september 2018. Sinds 2015 is ze ook coördinator van het multidisciplinair spina bifida volwassen team.