Terug Naar Intensieve cursussen

Sputumevacuerende en volumerecruterende respiratoire kinesitherapie bij minder mobiele en/of weinig tot niet-coöperatieve volwassenen en ouderen-Sara Bernaert, Stijn Van Der Sypt, Bruno Zwaenepoel

  • Mail
Duur 2 dagen / 12 lesuren Start 17/11/2020 Uiterste inschrijvingsdatum 17/11/2020
Prijs € 430 Artikelnummer IC_RKV20
Docenten
Adres Campus UZ Gent,Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan), ingang 46, gebouw B3, op 17/11/2020 in leslokaal 3.1- 3de verdieping en op 24/11/2020 in Practicum 2.3 en 2.4
Deze Cursus is Volzet

Cursusdatum: dinsdag 17 en 24/11//2020

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Locatie: Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan), gebouw B3, op 17/11/2020 in leslokaal 3.1 - 5de verdieping en op 24/11/2020 in Practicum 2.3 - 2.4

 

Graag rekening houden met volgende Covidmaatregel :
Vanaf september worden alle opleidingsactiviteiten van het IPVK hervat overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Iedereen is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de publiekelijk toegankelijke delen van de opleidingsinfrastructuur.  

 

Inhoud:

Binnen de sputumevacuerende en volumerecruterende technieken kennen we een veelheid van behandelmethoden. Hoe minder mobiel of minder coöperatief de patiënt is, hoe moeilijker het wordt om tot een efficiënte behandeling te komen.

In deze cursus gaan we dieper in op het arsenaal aan kinesitherapeutische technieken waar we kunnen uit putten. We leren ze toepassen in, en aanpassen aan verschillende situaties. We richten ons hierbij op de groep patiënten die -om diverse redenen- weinig tot niet-coöperatief of weinig tot niet mobiel is. We denken hierbij enerzijds aan gehospitaliseerde patiënten (waarbij vaak een veelheid aan hulpmiddelen beschikbaar is), en anderzijds aan volwassenen en ouderen die thuis, in de praktijk of in een residentie (WZC, DVC,…) behandeld worden (waarbij we vaak weinig tot geen hulpmiddelen ter beschikking hebben).

 

Docenten:

Stijn Van Der Sypt is al meer dan 20 jaar werkzaam als kinesitherapeut op de afdeling Intensieve Zorg van het UZ Gent. Hij staat enerzijds in voor de respiratoire behandeling van volwassenen en ouderen op de medische intensieve zorgeenheid, anderzijds behandelt hij op de cardiochirurgische intensieve zorg baby’s en kinderen na congenitale hartchirurgie. Als erkend respiratoir kinesitherapeut en stagementor begeleidt Stijn jaarlijks meerdere studenten van de revaki, zowel tijdens  de bachelor- als masterjaren. Na jaren bijkomende cursussen en opleidingen te hebben gevolgd, geeft hij al enige tijd zelf opleidingen aan collega’s die werkzaam zijn op hospitalisatie-afdelingen en op intensieve zorgen, en is hij is gastspreker op binnen- en buitenlandse vormingen en seminaries. Hij heeft zicht bijkomend toegelegd op de intrapulmonaire percussieventilatie (IPV) en volumetric diffusive respiration (VDR4), waar hij als gastdocent over spreekt in de lessen 2e master pediatrie.

 

Sara Bernaert combineert een eigen gespecialiseerde kinesitherapiepraktijk met een job als (praktijk)lesgever aan de opleiding ugent. Zij is in beide rollen heel actief binnen het domein “inwendige aandoeningen”, meer specifiek de respiratoire revalidatie en kinesitherapie. Aan de UGent geeft zij sinds 2011 lessen respiratoire revalidatie en kinesitherapie in de bachelor- en de masterjaren, begeleidt ze mee enkele masterproeven binnen dit domein en ondersteunt ze de studenten in de afstudeerrichting "inwendige aandoeningen" bij hun stages. Als praktiserende kinesitherapeut is zij sinds 2005 actief in gespecialiseerde settingen, met focus op de respiratoire revalidatie en kinesitherapie. Ze volgt en volgde tal van cursussen, congressen en “updates" binnen dit vakgebied en geeft al enige tijd ook zelf regelmatig lezingen, bijscholingen, workshops, etc. voor collega's en artsen.

 

Afbeeldingsresultaat voor bruno ZwaenepoelBruno Zwaenepoel (°1963) is zelfstandig kinesitherapeut in AZ Jan Palfijn, waar hij patiënten behandelt met pulmonaire (volwassenen en kinderen) en cardio-vasculaire aandoeningen.                                          

Zijn interesse gaat daar ook uit naar leefstijlaanpassingen die een invloed hebben op het verder evolueren van ziekte.Bruno Zwaenepoel is verder onderwijsbegeleider en praktijkassistent in de opleiding Revaki op UGent, waar hij naast voornoemde doelgroepen ook betrokken is bij het opleidingsonderdeel ‘management in de kinesitherapie’ voor de laatstejaarsstudenten.Tenslotte is Bruno geëngageerd in het beroepsveld als bestuurder van Kinesitherapeuten Gent vzw, Pro-Q-Kine vzw en WVVK vzw en geeft hij presentaties en workshops te lande voor lokale verenigingen.