Terug Naar Intensieve cursussen

Interuniversitair Online Symposium "Het spinnenweb van motorisch leren bij kinderen met DCD" i.s.m. UHasselt

  • Mail
Duur 3,5 uur Start 16/10/2020 Uiterste inschrijvingsdatum 14/10/2020
Prijs € 75 Artikelnummer SYM_DCD20
Docenten
Adres Online via MS Teams

Datum: 16 oktober 2020 van 13.30 tot 17.00u

Het spinnenweb van motorisch leren bij kinderen met DCD

Als kinesitherapeut en ergotherapeut, werkzaam binnen de pediatrische revalidatie, bent u dagelijks bezig met het aanleren van motorische vaardigheden. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe doet u dit? Wat werkt het beste? Welke mogelijkheden zijn er? Wat te doen als iets niet werkt? Tijdens dit symposium wordt er ingegaan op deze aspecten.
Het aantal deelnemers voor dit online symposium is beperkt, omdat er tijdens de workshops interactief zal gewerkt worden.

 

Programma:

13.30 welkom
13.40-14.30 plenaire lezing “Het spinnenweb van motorisch leren” -
14.30-14.40 pauze
14.40 workshop ronde 1
15.40-15.50 pauze
15.50-16.50 workshop ronde 2
16.50-17.00 plenaire afsluiting

 

Lezing “Het spinnenweb van motorisch leren” - Katrijn Klingels en Ingrid van der Veer

Tijdens deze lezing krijgt u inzicht in het motorisch leren toegepast bij kinderen. Allereerst zal het toepassen van motorisch leren worden gekaderd binnen het therapeutisch handelen. Daarna zal er worden ingezoomd op impliciet en expliciet motorisch leren, het geven van instructie en feedback, de oefencontext en motorische leerstrategieën.
In de workshops zal de focus liggen op de verschillende manieren van aanbieden binnen impliciet en expliciet motorisch leren. Elke deelnemer volgt beide workshops, de volgorde kan verschillen.

Workshop “Motorisch leren toegepast op fijn motorische taken” - Barbara De Mey en Griet Dewitte

In deze praktijkgerichte workshop passen we de principes van het motorisch leren toe op een drietal fijn motorische activiteiten. We denken samen na hoe we de taken zoals schrijven, knippen en knoopjes openen en sluiten kunnen analyseren en aanleren bij kinderen met DCD. Doen we dat via impliciet/expliciet leren? Hoe gaan we variëren? Welke strategieën gebruiken we om deze vaardigheden aan te leren?

Workshop  “Motorisch leren toegepast op grof motorische taken” -Ingrid van der Veer en Eugène Rameckers

In deze praktijkgerichte workshop worden de principes van motorisch leren toegepast op grof motorische activiteiten met gebruik van video bij kinderen met en zonder DCD. Door middel van casuïstiek, discussie en ervaringsopdrachten wordt er een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.

 

Docenten:

Ingrid van der Veer, UHasselt

Ingrid van der Veer is kinderfysiotherapeut en 15 jaar werkzaam geweest in diverse eerste lijnspraktijken. Binnen UHasselt doet zij een doctoraat met als onderwerp het motorisch leren bij kinderen met DCD

 

 

Katrijn Klingels, UHasselt

Katrijn Klingels is Professor aan de Faculteit Revalidatiewetenschappen van UHasselt en is verantwoordelijk voor de leerlijn pediatrische revalidatie. Haar expertise binnen het onderzoek richt zich op kinderen met CP, DCD en Duchenne spierziekte.

 

 

Eugene Rameckers, UHasselt en conditie bij kinderen met DCD en CP.

Eugene Rameckers is Professor bij UHasselt en Universiteit Maastricht en Adelante revalidatie in Nederland. Zijn specialisaties liggen op het vlak van motorisch leren, intensief trainen van vaardigheden, kracht

 

 

 

Barbara de Mey, UGent

Barbara De Mey werkt al meer dan 25 jaar als pediatrisch kinesitherapeut in haar zelfstandige praktijk. Naast deze praktijk, die inmiddels multidisciplinair is, geeft ze ook les als praktijkassistente aan de universiteit Gent opleiding kinesitherapie afdeling pediatrische revalidatie.

 

 

 

Griet Dewitte, UGent

Griet Dewitte is al meer dan 30 jaar werkzaam als pediatrisch kinesitherapeut en werkt momenteel in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Referentie Centrum Autisme en Centrum voor Visuele Revalidatie en Low Vision van het UZ Gent. Daarnaast is zij verbonden als praktijkassistent aan de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie.

 

 

 

Hilde van Waelvelde, UGent

Hilde Van Waelvelde was 12 jaar werkzaam als kinesitherapeut in het Buitengewoon Lager Onderwijs. Momenteel is zij professor aan de Universiteit Gent waar zij nog steeds les geeft in de pediatrische kinesitherapie en onderzoek doet naar DCD en andere milde neuro-motorische stoornissen.