Terug Naar Overzicht

Academische steun voor massale deconventionering van kinesitherapeuten.

De vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (REVAKI) van de Universiteit Gent schaart zich achter de oproep van de beroepsvereniging voor kinesitherapeuten (AXXON)  tot deconventionering. Deze actie is het enige drukkingsmiddel dat de beroepsgroep heeft om het juiste wettelijke kader af te dwingen om kwaliteitsvolle zorg aan een eerlijke prijs te bieden aan de patiënten. In het belang van het werkveld, studenten en afgestudeerden onderschrijft de Gentse vakgroep deze actie voluit. Zij roept haar eigen medewerkers en alle kinesitherapeuten te lande op om - wanneer de werkomstandigheden en –zekerheid dit uiteraard toelaten - de passende stappen te zetten. Ze zal ook trachten haar steun te vertalen in een passend opiniestuk in de geschreven pers waar items als kwaliteit, opleiding, financiering en verantwoordelijkheid deel uitmaken van haar argumentatie.

 

Namens de vakgroep REVAKI - UGent en het IPVK