Terug Naar Overzicht

De strijd gaat verder!

De strijd gaat verder !

Laat het er niet bij zitten. Ga naar de website van Axxon en steun het initiatief! Kijk wat je kan doen op http://www.axxon.be/nl/newsletteritem/569/


  • Hebt u de omzendbrief en conventietekst M17 ontvangen en in 2015 niet geattesteerd onder de M-nomenclatuur of hebt u al jaren niet meer geattesteerd, dan vragen wij u dit melden aan Axxon op info.nl@axxon.be.
  • Hebt u de omzendbrief en conventietekst M17 NIET ontvangen en in 2015 geattesteerd onder de M-nomenclatuur dan vragen wij u dit eveneens melden op info.nl@axxon.be.

Voor alle duidelijkheid:

  • Bent u vanaf 10/04/17 geconventioneerd (met behoud van Sociale voordelen RIZIV en telematicapremie + een kwaliteitspremie), dan dient u de tarieven van de Overeenkomst M17 te respecteren.
    Op het niet respecteren van deze tarieven staan zware geldboetes.
  • Bent u vanaf 10/04/17 gedeconventioneerd (met verlies van sociale voordelen RIZIV, telematicapremie en kwaliteitspremie), dan mag u vrije tarieven blijven toepassen. Bij de patiënt met het omnio-statuut dient u echter de Riziv-tarieven toe te passen!! Hou er rekening mee dat uw patiënt 25% minder terugbetaald krijgt, tenzij de 40% +één nu actief deconventioneert bij het RIZIV. Dan valt de discriminatie in terugbetaling tussen een geconventioneerde of gedeconventioneerde kinesitherapeut weg. Met de honoraria die u extra ontvangt bij het vragen van de vrije tarieven kan uzelf de opbouw van uw pensioen voorzien, evenals het verlies aan telematicapremie compenseren.

Het faciliteren van de individuele deconventie door AXXON

Axxon vraagt om op het digitale platform, terug te vinden op http://urlz.fr/4Zz9, aan te duiden voor welke van de vier hieronder opgesomde situaties u opteert:

  1. Ik respecteer de opgelegde Overeenkomst M17 en blijf geconventioneerd (Volgens het schrijven van het RIZIV dd. 10/03/2017:”Indien u toegetreden was tot de overeenkomst M15 en ook wenst toe te treden tot de overeenkomst M17, hoeft u geen administratieve stappen te zetten”).
  2. (Ik geef mijn uitdrukkelijke toestemming aan de wettelijk erkende representatieve beroepsvereniging Axxon om mijn niet-toetredingsverklaring (reeds in het bezit van Axxon) aan het RIZIV te bezorgen als de drempel van 40% + één niet-toetredingen gehaald wordt. Door het halen van deze drempel vervalt de discriminerende maatregel van vermindering met 25% terugbetaling voor een patiënt bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut.
  3. Ik ga mij zeker deconventioneren waardoor de tarieven voor mij vrij zijn. Ik geef de uitdrukkelijke toestemming aan Axxon om mijn niet-toetredingsverklaring (reeds in het bezit van Axxon) aan het RIZIV over te maken, ook als de drempel van 40% + één niet toetredingen niet gehaald wordt.
  4. Ik heb mijn niet-toetredingsverklaring reeds naar het RIZIV opgestuurd.

Deze actie wordt afgesloten op donderdag 30/03/2017 om 23.30 u. De finale cijfers worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief van AXXON van vrijdag 31/03/2017.