• Wijzigings- en annuleringsvoorwaarden
  • Om een inschrijving te annuleren, stuurt u een e-mail naar het secretariaat IPVK via IPVK@Ugent.be

   De datum van annuleren is de datum van ontvangst van uw e-mailbericht door ons secretariaat.

   Annuleren kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de cursist. U dient de annulatie dan zo spoedig mogelijk en vóór de start van de cursus via mail door te geven, met in bijlagen de nodige attesten. Originele attesten dient u vervolgens per post te sturen naar: Secretariaat IPVK, vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Campus UZ Gent, C. Heymanslaan 10, Gent, 2B3.bureau 007.

   Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, indien dit al was vereffend, terug gestort. Let wel: ziekte of ongeval waardoor de deelnemer slechts een deel van de sessies afwezig is geeft geen aanleiding tot kosteloze annulatie.

   Annuleren kan niet kosteloos in alle andere gevallen. Dan gelden de volgende regels:

   • Annuleert u > 21 kalenderdagen vóór de start van de cursus? U betaalt een forfaitair bedrag van 50 EUR als tussenkomst voor de administratiekosten.
   • Annuleert u tussen de 21 en 7 kalenderdagen vóór de start van de cursus? U betaalt 25 % van het inschrijvingsgeld
   • Annuleert u minder of gelijk aan 7 kalenderdagen vóór de start van de cursus? U betaalt het hele bedrag van uw inschrijvingsgeld. 

   Indien U betaald heeft middels de KMO-portefeuille dan dient u gelijktijdig met de annulatie de gegevens van de projectaanvraag (projectnummer en het totaal projectbedrag) mee te sturen naar ipvk@ugent.be. Wij storten dan, conform de annulatievoorwaarden, het gehele bedrag of een deel terug aan de KMO-portefeuille. De terugbetaling aan Klant wordt gedaan door de KMO-portefeuille. Deze procedure kan enkele weken duren. IPVK is niet verantwoordelijk voor deze procedure of de terugbetaling aan Klant. 

   Indien u achteraf een wijziging wenst aan te brengen in uw inschrijving en nadat de factuur reeds werd opgemaakt, wordt er hiervoor een administratieve kost van 25 € aangerekend.

   WAAROM HANTEERT HET IPVK DEZE KOSTEN?

   Enerzijds brengt elke annulering en wijziging administratief werk met zich mee. Daarom hanteren we dit forfaitairbedrag. Anderzijds zijn er voor vele cursussen meer geïnteresseerden dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Wie snel inschrijft, maakt meer kans op een plaats. Om te vermijden dat cursusplaatsen gehypothekeerd raken doordat personen zich te snel inschrijven en vervolgens weer annuleren, past het IPVK annuleringsvoorwaarden toe. Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

 • KMO- portefeuille
  • 30% van het inschrijfgeld kan gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid! U kunt uw dossier al meteen aanmaken, ook zonder de factuur ontvangen te hebben!

   Hoe kunt u hiervan gebruik maken? Als kleine en middelgrote onderneming kunt u gebruik maken van de subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid, wanneer u een opleiding volgt bij het IPVK - Universiteit Gent, als erkende dienstverlener. Ons erkenningsnummer is DV.O103194.(te vermelden bij aanvraag KMO-Portefeuille). De NACE-code voor ambulante revalidatieactiviteiten is 86905. Tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties kunt u de  subsidieaanvraag indienen.
   Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.
   Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

   5-Stappenplan voor aanvraag van uw KMO-Portefeuille

   1. U schrijft zich in voor een opleiding via onze website. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van uw inschrijving, met uw factuur. N.B. Deze kan in uw SPAM terechtkomen. Controleer deze indien u geen mail ontvangt.
   2. U doet een subsidieaanvraag via http://www.kmo-portefeuille.be/
   3. Na de aanvraag stort u 70% van de cursusprijs (uw eigen aandeel) naar Sodexo.
   4. De Vlaamse Overheid stort de resterende 30% in uw KMO-portefeuille.
   5. U geeft opdracht tot betaling van de factuur wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.

   Klik voor een uitgebreide handleiding of meer informatie.

 • Betaalwijze
  • Tijdens het inschrijven via de website, dient u de betalingswijze aan te geven. U vindt er ook de richtlijnen die te volgen zijn, naargelang uw keuze (meerdere keuzes mogelijk). Gelieve betalingen zonder factuur te vermijden. Indien u achteraf van betalingswijze wenst te veranderen, wordt er hiervoor een administratieve kost van 25€ aangerekend aangezien dit voor het secretariaat extra werk met zich meebrengt. Als u problemen ondervindt tijdens uw inschrijving of vragen heeft, dan helpen wij u graag.

   BETALING PER FACTUUR

   • U Betaalt de cursus wanneer u de factuur hiervoor van ons heeft ontvangen. Op de factuur staan alle benodigde gegevens. U kunt de betaling doen via overschrijving.

   KMO-PORTEFEUILLE

   • U heeft geen factuur nodig om uw aanvraag in te dienen voor betaling via KMO-portefeuille. Het is raadzaam om na inschrijving direct uw subsidie aan te vragen, daar deze procedure enkele weken kan duren. Het erkenningsnummer voor IPVK-activiteiten is: DV.O103194 (hoofdletters DV.O, gevolgd door de cijfers 103194) De NACE-code voor Ambulante revalidatieactiviteiten is: 86905

   5-Stappenplan voor aanvraag van uw KMO-Portefeuille

   1. U schrijft zich in voor een opleiding via onze website. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van uw inschrijving, met uw factuur. N.B. Deze kan in uw SPAM terechtkomen. Controleer deze indien u geen mail ontvangt.
   2. U doet een subsidieaanvraag via http://www.kmo-portefeuille.be/
   3. Na de aanvraag stort u 60% van de cursusprijs (uw eigen aandeel) naar Sodexo.
   4. De Vlaamse Overheid stort de resterende 40% in uw KMO-portefeuille.
   5. U geeft opdracht tot betaling van de factuur wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.

   Indien u ook vormingsbonnen wenst te gebruiken dan bedraagt het totaalbedrag van uw subsidieaanvraag de totale cursuswaarde verminderd met de waarde van uw Vormingsbon(nen).

   VORMINGSBONNEN

   • Indien u vormingsbonnen wenst te gebruiken dient u dit bij uw inschrijving in te geven. Er wordt gewerkt met digitale codes. U kunt meerdere vormingsbonnen/codes ingeven. Zodra u één code heeft ingegeven verschijnt er een extra veld. Uw code is gelinkt aan het daaraan toegekende tegoed.
   • Heeft u nog oude vormingsbonnen? Neem contact op met ons secretariaat.

   DISCLAIMER

   De procedure voor en het proces van het aanvragen van opleidingssubsidies is eigendom van de Vlaamse overheid. De aanvrager/cursist is verantwoordelijk voor het tijdig indienen en opvolgen van zijn/haar subsidieaanvragen. Het IPVK verschaft informatie over de procedure via de website, maar is in geen geval aansprakelijk voor subsidieaanvragen.

    

 • Accreditatie Pro-Q-Kine
  • U kunt voor al onze bij- en nascholingsactiviteiten accreditatie verwerven via Pro-Q-Kine! Waaraan moet u voldoen?

   1 In het bezit zijn van een portfolio bij Pro-Q-Kine. Mocht u hierover nog niet beschikken, klik hier om deze aan te maken

   2 U dient ingeschreven te zijn voor de cursus via de website van het IPVK.

   3 U dient zich aan gemeld te hebben via PE-online (NB dit kan uiterlijk tot en met de laatste dag van de opleiding! Indien u later registreert kunt u geen accreditatie meer verkrijgen voor de activiteit). Klik hier om u aan te melden bij PE-online.

   Na het volgen van de activiteit wordt door het IPVK de aanwezigheid bevestigd en zal PQK u de navormingseenheden toekennen. Zie voor meer informatie: www.pqk.be

 • Inschrijvingswijze
  • Inschrijven voor onze activiteiten (m.u.v. de Kine-clubs) kan enkel via het online registratiesysteem op de website. Inschrijvingen via e-mail worden niet verwerkt. Ook wordt aanmelding via de Pe-online kalender niet erkend als inschrijving. Deze aanmelding dient alleen ter verkrijging van accreditatie.

   Heeft u een cursus gevonden die u graag zou willen volgen? Dan vindt u bij de cursusomschrijving de knop schrijf je in. Door hier op te klikken komt u in uw winkelmandje terecht, waar u kunt kiezen tussen naar betaling of verder winkelen. Als u gaat naar betaling, dan dient u te registreren of in te loggen. Wij vragen u te registreren omdat wij in uw account relevante cursusinformatie en aanwezigheidscertificaten plaatsen. Registreren gaat heel eenvoudig. U hoeft slechts uw email-adres in te vullen en een wachtwoord aan te maken. Vervolgens gaat u weer naar uw winkelwagen en kiest u naar betaling. U kunt hier alle benodigde gegevens ingeven die voor u en voor ons relevant zijn. U rondt de inschrijving af door te klikken op Bestellen.

   Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestigingsmail, waarna uw inschrijving definitief is. Enige dagen later zult u via de mail een factuur ontvangen. Bel gerust naar ons secretariaat (09/332 22 69) als u vragen heeft! Wij helpen u graag verder.

    

   CURSUS VOLZET?

   Schrijf u in op de wachtlijst! Inschrijvingen op de wachtlijst geven wij voorrang bij de hernemingen van cursussen en zullen ook gecontacteerd worden wanneer er een plaats vrij komt. Ook kunnen wij bij grote aantallen op de wachtlijst beslissen om een cursus nogmaals in te plannen.

 • Locatie en bereikbaarheid
  • Al onze cursussen gaan door op de Campus UZ, Corneel Heymanslaan 10, 9000 te Gent, gebouw B3 of op de campus Ardoyen, Grote Steenweg Noord, 9052 Gent Zwijnaarde, het IGent-gebouw, in de vergaderzalen Herman von Helmholtz, James Maxwell of Claude Shannon.

   De Campus Universitair Ziekenhuis Gent bevindt zich aan de zuidelijke stadsrand en is makkelijk bereikbaar te voet of per fiets, met het openbaar vervoer - tram 4 rijdt tot in het hart van de campus - en met de wagen. Let wel: de parkeercapaciteit is beperkt. Wij raden u dan ook af om met de wagen te komen! Mocht u toch met de auto komen dan is het raadzaam om ruim op tijd te komen. Indien u ingeschreven bent voor een activiteit ontvangt u enkele dagen voor aanvang een mail met praktische informatie, met daarin de exacte locatie van de activiteit en actuele gegevens omtrent bereikbaarheid.

    

   Campus Ardoyen (Gebouw IGent)  bevindt zich op de site Zwijnaarde - Technologiepark. U kunt de locatie bereiken met de bus 49, 70, 71 en 72, halte Gent Bollebergen. Tijden en overige informatie omtrent openbaar vervoer staan op: www.delijn.be

   Mogen we u erop wijzen dat het aantal parkeerplaatsen beperkt is tijdens de week, mogelijk is er wat meer plaats tijdens het weekend.

   Met de wagen:

   • Vanaf de E17; volg de E17 in de richting van Gent. Ter hoogte van de verkeerswisselaar te Zwijnaarde neemt u de E40 in de richting van Oostende. Volg de wegbeschrijving hieronder.
   • E40; Volg de E40 in de richting van gent. Neem de eerstvolgende afrit (N60) en sla op het einde van de afrit links af, richting Oudenaarde. Vervolgens komt u aan een zeer langgerekte rotonde waarlangs de campus aan de linkerzijde is gelegen.U rijdt bijna het volledige punt rond om aan de ingang van de campus te komen. De campus heeft eenrichtingsverkeer. U rijdt bijna de gehele campus door, het IGent gebouw ligt bijna bij de uitgang van de campus. 

   U moet bijna het volledige rond punt rondrijden om aan de ingang van de campus te komen. Om te parkeren op de campus ontvangt u van ons per mail enkele weken op voorhand een parkeervignet.

    

 • Gratis activiteiten
  • Kine-clubs

   Het IPVK organiseert jaarlijks een aantal Kine-clubs. Dit zijn gratis toegankelijke avondlezingen rond een actueel onderwerp, die enkele malen per jaar doorgaan. Jaarlijks gaat er één kine-club door in samenwerking met het UZ Gent en één in samenwerking met het Centrum voor Sportgeneeskunde. De kine-clubs gaan steeds door in een auditorium op Campus UZ, De Pintelaan 185, 9000 Gent (inrit via de C. Heymanslaan). Kine-clubs zijn altijd als zodanig omschreven, dit ter voorkoming van verwarring met andere activiteiten die niet gratis zijn.

   Seminaries

   Daarnaast kunnen stagementoren die verbonden zijn aan onze faculteit de seminaries voor stagementoren gratis volgen. Stagementor worden? klik hier voor meer informatie.(doorverwijzing naar FAQ stagementor). Seminaries zijn altijd omschreven als seminarie, om verwarring te voorkomen met intensieve cursussen die niet gratis zijn.

 • Stagementorschap
  • Stagementor worden?

   Is er een domein binnen de kinesitherapie waarin je ervaring en expertise hebt? Heb je al eens overwogen om een masterstudent kinesitherapie een paar weken in je praktijk te laten meedraaien? En als je het overweegt, wat houdt je tegen? Extra werk? Administratie? Nieuwe dingen leren? Reactie van patiënten?

   We hebben in Gent de grootste opleiding kinesitherapie van België! Dit geeft je de mogelijkheid om: Je kandidatuur te stellen om een stagiair tijdelijk in je praktijk te laten functioneren onder jouw supervisie en autoriteit. Te overleggen rond behandeling van patiënten. Jouw kennis en ervaring te koppelen aan inzichten die de student zijn bijgebracht en effectief hulp te krijgen van jonge krachten die de eindmeet van hun opleiding voor ogen hebben, zonder veel administratieve aangelegenheden. Een opportuniteit om toekomstgericht te denken in functie van verdere uitbouw van je praktijk (mogelijke collega, associatie).

   Laat je twijfel varen en neem contact op met stage.revaki@UGent.be via de infofiche of telefonisch op 09 332 26 30 en 09 332 05 81. Indien gewenst zenden we je verdere info betreffende praktische zaken of contacteren we je telefonisch. Niet twijfelen. Gewoon doen!

   Criteria stageplaatsen

   Infofiche privaatpraktijken